הקלטות השיעורים:

הקלטת שיעור המבוא (חדש)

הקלטת השיעור - 20.10.2013

הקלטת השיעור - 24.10.2013

הקלטת השיעור - 27.10.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 31.10.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 10.11.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 14.11.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 17.11.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 24.11.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 08.12.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 12.12.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת

הקלטת השיעור - 15.12.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 22.12.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 26.12.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת)

הקלטת השיעור - 29.12.2013 (הקלטת השיעור עם מצגת

הקלטת השיעור - 02.01.2014 (הקלטת השיעור עם מצגת

הקלטת השיעור - 05.01.2014 (השיעור לא התקיים) 

הקלטת השיעור - 09.01.2014 (השיעור לא התקיים) 

הקלטת השיעור - 12.01.2014 (הקלטת השיעור עם מצגת

הקלטת השיעור - 16.01.2014 (הקלטת השיעור עם מצגת

הקלטת השיעור - 19.01.2014 (הקלטת השיעור עם מצגת

שינוי אחרון: 21/01/2014, 09:50